Špeciálne a tématické plavby

Pod túto kategóriu spadá množstvo plavieb od výmyslu sveta zaujímavých svojím zameraním, itinerármi, špecifickými témami, programom či výnimočnými hosťami. Akúkoľvek aktivitu, hobby, destináciu či tému si vyberiete, je veľmi pravdepodobné, že niektorá z lodných spoločností už plavbu tohto zamerania ponúka. Obráťte na na nás s vašim konkrétnym želaním, vynasnažíme sa vám pohľadať najvhodnejšiu plavbu. Vyberať si môžete napríklad z nasledovného (ani zďaleka to však nie je všetko 🙂 ):

  • predĺžené plavby, niekoľkotýždňové alebo tzv. back-to-back, čiže na seba nadväzujúce plavby obohatené o ďalší región
  • rôzne “premiestňovacie” plavby – často za výhodné ceny, keď sa lode premiestňujú do inej časti sveta (napr. zo Stredomoria do severnej Európy, zo Stredomoria do Karibiku alebo do Južnej Ameriky apod.). Pri tejto príležitosti môžete na niektorých trasách zažiť aj plavbu cez Panamský či Suezský prieplav, Gibraltár a iné “chuťovky” 
  • plavby okolo sveta – maximálne zážitky hodné moreplavcov 🙂
  • expedičné plavby – Antarktída, Arktída a mnohé iné
  • tématické plavby – veľmi hodnotné pre cestovateľov so špecifickými záujmami – môže ísť o plavby kulinárske, vinárske, venované golfu, športu, hudbe, histórii, umeniu – takmer na všetky možné záľuby už dnes nájdete plavby. Lode sa nielenže plavia do destinácií typických pre danú tému, ale hosťujú aj hodnostných spíkrov, prednášajúcich – expertov na danú tému. Tieto typy plavieb sú veľmi vysoko hodnotené – prednášky bývajú kvaitné a máte záruku, že osadenstvo lode budú tvoriť ľudia s podobnými záujmami.